NL - FR

Disclaimer.

Deze disclaimer heeft betrekking op uw gebruik van de websites

Dit zijn websites van Vanden Broele NV, met maatschappelijke zetel te Stationslaan 23, 8200 Brugge (België) met ondernemersnummer 0451.355.351, BTW BE 0451.355.351, contact@vandenbroele.be, T. +32 50 64 28 00.

Via deze websites wordt u algemene informatie verstrekt, die evenwel niet mag worden beschouwd als specifiek advies. Hoewel grote zorg werd besteed aan de ontwikkeling van de inhoud van deze websites, kan niet worden gegarandeerd dat deze informatie volledig en accuraat is.

Wanneer u via deze websites producten of diensten bestelt, dan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op deze bestelling(en).

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. Door de toegang tot en het gebruik van deze websites aanvaardt u deze voorwaarden. Het is aanbevolen om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen voor aanpassingen en bijwerkingen.

In de ruimst mogelijke mate wettelijk toegestaan, zal de aansprakelijkheid van Vanden Broele per schadeverwekkend feit beperkt zijn tot 500 euro. Vanden Broele is niet aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade, waaronder (doch niet beperkt tot) verlies van omzet, verlies van winst, verlies van data, verlies van goodwill en verlies van kans. 

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot of voortvloeiend uit uw gebruik van deze website is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Brugge (België).

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze websites wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. U hebt de toelating om de inhoud van onze websites te raadplegen voor uw eigen persoonlijk gebruik en voor uw intern zakelijk gebruik.

Indien materialen voor u ter beschikking worden gesteld als een download of per e-mail, dan hebt u het recht om die materialen gratis te downloaden en te kopiëren voor uw eigen persoonlijk gebruik en voor uw intern zakelijk gebruik. Voor specifieke materialen kan het zijn dat u specifieke rechten worden toegekend zoals (maar niet beperkt tot) het recht om deze materialen gratis aan derden ter beschikking te stellen, op voorwaarde dat u deze materialen niet wijzigt. Dit wordt aangeduid in het betreffende materiaal.