NL - FR

#WeShare: Collega Chloë geeft 8 sleutels tot succes voor het samenwerken met stagiairs

Chloë is HR manager bij Vanden Broele en lead van het team People & Culture. Zelf had ze niet zo'n fijne stage-ervaring en daarom heeft ze zich altijd voorgenomen om het anders en beter te doen. Ze vindt het belangrijk om een omgeving te creëren waar studenten kunnen groeien en leren. Chloë stelde acht sleutels tot succes op voor het samenwerken met stagiairs. Lees ze hieronder en laat je inspireren!

Sleutel 1 | Betrek het hele team!

Het investeren in een stagiair is een gigantische leerkans voor je team. Samen denk je na over welke taken en verantwoordelijkheden gedelegeerd kunnen worden, en welke niet. Je zoekt een antwoord op vragen als: Welk profiel hebben we nodig? Wat verwachten we van de student? Wat zijn de leerdoelen? Hoe gaan we de stagiair opleiden? Wat is haalbaar binnen het team? En hoe gaan we de student begeleiden en feedback geven? Bespreek in team wie de rol van stagebegeleider zal opnemen, en wissel af in deze rol.

Sleutel 2 | Er moet een wederzijdse match zijn

In een verkennend gesprek ga je na of er voldoende raakvlakken zijn. Ligt wat wij bieden in lijn met de verwachtingen van de student? Of omgekeerd, zijn er bepaalde competenties die echt nodig zijn om een stageperiode succesvol te maken? Durf ook neen te zeggen als blijkt dat dit niet zo is.

Sleutel 3 | Gebruik de velcromethode

Begrijp de drivers en zet in op de talenten en sterktes van de student. Hier ligt de basis waarop je kan voortbouwen. Het hele werkpakket hoef je zeker niet 100 % op maat van de stagiair af te stemmen, maar een minimum aan jobcrafting is wel een must: zo zet je in op meer tevredenheid, enthousiasme en betere prestaties. Nieuwe ervaringen en leerkansen haken hier dan – velcrogewijs – makkelijker op in.

Sleutel 4 | Een persoonlijke roadmap geeft houvast

Stel een gestructureerd plan op dat de rol, taken en verantwoordelijkheden van de stagiair omschrijft, een persoonlijke roadmap dus. Werk ook de leerdoelen uit en denk na over welke kennis en skills nodig zijn om die doelen te behalen. Neem in de roadmap eveneens de teamafspraken op en benoem ze duidelijk. Dit kan gaan om de formele en informele verwachtingen over bijvoorbeeld thuiswerk, meetings, overleg, enz. De stagebegeleider neemt de lead in de opmaak van de roadmap, maar zorgt ervoor dat de inhoud gedeeld en gedragen wordt in het team. Zo creëer je niet alleen een buy-in van het hele team, maar dit is ook een moment waarop het team nog eens stilstaat bij teamafspraken en verwachtingen in het algemeen.

Sleutel 5 | Een stagiair als volwaardig lid van het team

Zelfs al is de stage van korte duur, toch is het cruciaal om de stagiair als volwaardig lid van het team te zien. Laat stagiairs deelnemen aan het teamoverleg, geef ze een plekje aan het eiland, nodig ze mee uit naar extra activiteiten. Stel je als team open op en geef de student een plekje in jullie midden. Een stagiair die zich betrokken en gezien voelt, krijgt meer zelfvertrouwen en zal beter presteren.

Sleutel 6 | Collectieve wijsheid leidt tot betere beslissingen

Studenten kunnen een frisse blik bieden en bepaalde zaken in vraag stellen. Wees nieuwsgierig naar hun mening, betrek hen in teamdiscussies. Bekijk je eigen werking door de ogen van de student. Wat zie je dan? Zo doorloopt niet alleen de student een mooi leertraject, maar leer je als organisatie ongetwijfeld ook bij.

Sleutel 7 | Leer feedback geven

Instant feedback en begeleiding zijn cruciaal in het leertraject van een stagiair. Door een stagiair onder je vleugels te nemen, kun je hier als coach in oefenen. Plan elke week een stagecoaching gesprek in om de evolutie van de student te bespreken. Wat gaat vlot? Waar loopt de student tegenaan? Wat kan beter? Zorg ervoor dat alle collega's in het team de rol van stagebegeleider kunnen opnemen. Zo groeit het vermogen tot het geven en vragen van feedback in je team.

Sleutel 8 | Verbinding in het kwadraat

Welkomstlunches en afscheidsetentjes zijn mooie rituelen in teamverbinding. Het uitzwaaien van een student werkt op alle niveaus door. Als stagebegeleider ben je trots op de groei die de stagiair heeft gemaakt, maar ook als team krijg je dankbaarheid terug voor de kansen die je gegeven hebt. Je hebt als team samen iets moois gerealiseerd, dat echt waarde toevoegt!

Schrijf mee aan ons verhaal.

We zijn steeds op zoek naar extra talenten met een positieve drive. Spontaan solliciteren is ook een weg naar succes! We koesteren elke vorm van initiatief.