NL - FR

Vanden Broele ontvangt het Voka Charter Duurzaam Ondernemen.

Duurzaamheid verankerd in de organisatie.

Deze week ontving Vanden Broele het certificaat ‘Voka Charter Duurzaam Ondernemen’ 2022. Het is een erkenning van de duurzaamheidsinspanningen die we als organisatie al vele jaren leveren, en een stimulans om op hetzelfde elan verder te gaan.

Het zijn op z’n zachtst gezegd uitdagende tijden voor bedrijven. Er zijn de klimaat- en energiecrisis en ze krijgen allemaal te maken met de war for talent en de krappe arbeidsmarkt. De internationale situatie zorgt bovendien voor extra onzekerheid. Toch blijft Vanden Broele veel inspanningen leveren om duurzaamheid te verankeren in de organisatie. Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen is een manier om die duurzaamheidsinspanningen te valideren.

Het VCDO is gekoppeld aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s of Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Dit gaat van de ecologische impact van het bedrijf tot het welzijn van de medewerkers. De SDG’s worden onderverdeeld in vijf grote categorieën: Peace, People, Planet, Prosperity en Partnership. Er wordt verwacht dat de onderneming één of meer acties onderneemt per SDG. Enkele voorbeelden om het concreet te maken:

PEACE

Vanden Broele besteedt veel aandacht aan de formulering van de waarden, de doelstellingen en de purpose van het bedrijf. Zo weten alle medewerkers waar we naartoe gaan. Dit draagt bij tot een aangename werkomgeving waar iedereen zich ten volle kan ontplooien.

PEOPLE

We werken hard aan een familievriendelijk HR-beleid, met een goede balans tussen telewerk en werken op kantoor. Onze ‘teamverbinders’ houden een oogje in het zeil zodat iedereen in het team zich goed voelt in zijn/haar job en met de collega’s.

PLANET

Vanden Broele gaf een tweede leven aan de productiemachines, het papier, gereedschap en kantoormateriaal van de drukkerij-activiteiten. Dit gebeurde via verschillende kanalen zoals tweedehandssites, de Kringwinkel, samenwerkingen met opleidingscentra zoals Syntra en platformen voor hobbydrukkers, boekbinders etc. Eveneens hoog op de agenda voor de toekomst staat een duurzaam wagenpark met o.a. hybride/elektrische wagens, laadpalen en een mobiliteitsbudget.

PARTNERSHIP

De overname van Skryv en de integratie van de medewerkers kadert perfect binnen deze doelstelling. Het maakt ons als groep (Vanden Broele, Novado en Skryv) sterker en weerbaarder voor de toekomst.

PROSPERITY

We investeerden in een nieuwe coworking space in het Brusselse. Het is een duurzame werkplek waar zowel de mensen van Skryv, voor wie ze initieel bedoeld was, als de medewerkers van Vanden Broele terecht kunnen om te werken in een aangename omgeving.

Anouk Van de Meulebroecke, die het VCDO-traject begeleidde, vertelt waarom het Charter Duurzaam Ondernemen zo waardevol is voor Vanden Broele:

Anouk: Duurzaam ondernemen is al lang geen modewoord meer. Naast ecologie gaat het over investeren in menselijk kapitaal en zorgen voor een aangename werkomgeving, zorgen voor duidelijk afgebakende doelstellingen, inspelen op de behoeftes van morgen… Het VCDO is een mooie erkenning van de duurzaamheidsinspanningen die Vanden Broele levert. Door te werken met de SDG’s als leidraad ontstaat er een breed draagvlak en kan er vooruitgang geboekt worden op economisch, sociaal en ecologisch vlak. Het VCDO is een kompas voor een toekomstgericht en duurzaam bedrijfsbeleid. Het maakt de organisatie weerbaarder, efficiënter en een aantrekkelijke werkgever. Het is ook een mooie erkenning die vertrouwen geeft aan klanten en andere stakeholders. Een pluim op de hoed van de medewerkers van Vanden Broele, die allemaal hun steentje bijdragen aan de verwezenlijking van de duurzame doelstellingen.

Meer weten over het charter duurzaam ondernemen?

Surf naar www.voka.be/vcdo en www.voka.be/west-vlaanderen/vcdo voor de West-Vlaamse groep duurzame ondernemingen.

Ben je op zoek naar een boeiende job in een bedrijf in volle groei?

We zijn steeds op zoek naar extra talenten met een positieve drive. Spontaan solliciteren is ook een weg naar succes! We koesteren elke vorm van initiatief.