NL - FR

Vanden Broele als kruispunt van kennis dankzij de juiste experten.

Onze organisatie werkt sinds jaar en dag intensief samen met auteurs, sprekers, academici en redactieleden.

Door de juiste experten aan te trekken, is onze organisatie een kruispunt van kennis en inzichten. “We vinden het belangrijk om met elk van onze experten een goeie band op te bouwen. Ze maken onze organisatie sterker in een bepaald vakgebied. Zo zorgen ze er mee voor dat we veel waarde kunnen bieden aan onze doelgroepen,” vertelt uitgever Bart Keirse.

Vanden Broele werkt intensief samen met experten zoals auteurs, sprekers en redactieleden. Welke positie nemen zij in?

Bart: Experten zijn ontzettend belangrijk voor ons. Ik overdrijf niet als ik zeg dat we zonder experten nergens staan. Daarom hechten we veel waarde aan een goeie band met elk van hen.

Welke uitdagingen zijn er om experten te vinden? Hoe gaan wij hiermee om?

Bart: Het netwerk van de uitgever is cruciaal. Er zijn auteurs of sprekers die spontaan contact opnemen, maar vaak is het een uitdaging om een expert te vinden over een specifiek thema. Het is een meerwaarde als je een breed netwerk hebt van mensen die iemand kunnen aanbevelen.

Waarom kiezen experten voor Vanden Broele? Wat stimuleert hen om hun kennis te delen met ons en onze doelgroepen?

Bart: Om auteurs te overtuigen om samen te werken, vertrekken we van het sterke profiel van onze producten en de innovatieve manier waarop we kennis willen aanbieden. Daarnaast leggen we de nadruk op nauw contact en een goeie relatie. Hiermee hopen we dat mensen geloven in ons project en met ons willen werken.

Wat zoeken we precies in een expert? Wat zijn de verwachtingen?

Bart: Het spreekt voor zich dat we in de eerste plaats zoeken naar mensen die een krak zijn in hun vakgebied. Daarnaast is het cruciaal dat ze voeling hebben met de vragen en uitdagingen die hun doelpubliek bezighouden. Ze moeten weten voor wie ze schrijven. Een typisch profiel is er niet. Vaak zijn het mensen met een passie voor hun specialisatie, die hier zeer graag mee bezig zijn. Of mensen die vanuit hun functie een nood ervaren en op zoek gaan naar een oplossing om ook hun collega’s te helpen. Maar we werken evenzeer samen met academici. Zij staan verder af van de dagelijkse praktijk maar kennen hun domein ook door en door.

Hoe verloopt het proces van contencreatie met experten? Nemen wij initiatief, bijvoorbeeld omdat we merken dat er nood is aan bepaalde informatie en antwoorden? Of benaderen experten ons zelf?

Bart: Meestal gaan we zelf op zoek naar een auteur of een spreker over een onderwerp. Maar het gebeurt ook dat mensen spontaan contact opnemen. Dat kan zijn omdat ze Vanden Broele kennen en overtuigd zijn dat wij het juiste profiel hebben. Soms is het ook omdat anderen hebben aangeraden om met ons samen te werken, na een positieve ervaring. Dat is extra leuk als uitgever.

Waarom zouden mensen zich als expert moeten melden bij Vanden Broele?

Bart: Auteurs werken met ons samen om verschillende redenen. Velen willen hun kennis delen met collega’s. Academici voelen zich aangetrokken tot een organisatie zoals Vanden Broele, die niet enkel wetenschappelijke publicaties realiseert maar ook zorgt voor weerklank bij lokale overheden, politie,… Het kan ook zijn dat iemand zich op de kaart wil zetten rond een bepaalde expertise. Uiteraard hangt hier een vergoeding aan vast, maar we merken dat dit voor de meesten van ondergeschikt belang is.

Je werkt al lang bij Vanden Broele. Hoe heb je de samenwerking met experten zien evolueren?

Bart: Er is zeer veel veranderd. In de begindagen bezorgden veel auteurs gewoon een handgeschreven tekst aan ons. Dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Vaak was het een uitdaging om dit te ontcijferen. Gelukkig waren onze prepress-collega’s er zeer bedreven in. Natuurlijk is de samenwerking vooral veranderd doordat ons productaanbod er gans anders uitziet en wij als organisatie sterk geprofessionaliseerd zijn. Nog een verschil dat ik zie, is dat auteurs meer meedenken met ons, zowel over het product als over het commerciële luik. Velen zijn ambassadeurs van Vanden Broele en dragen dat uit via hun LinkedIn-profiel. Ze communiceren actief over hun realisaties bij ons.

Waarom denk jij dat experten zo lang met Vanden Broele blijven samenwerken?

Bart: Ten eerste denk ik dat dit te maken heeft met onze missie. We willen kennisoplossingen aanbieden waar iedereen beter van wordt. Ons doel is om lokale besturen, politiediensten en andere overheidsinstellingen te ondersteunen en kennis aan te reiken die ze effectief kunnen gebruiken. Ik denk dat iedereen veel voldoening krijgt van hieraan mee te werken.

Daarnaast speelt zeker ook het persoonlijke aspect mee. Na vele jaren samenwerken bouwen we met onze experten een hechte, persoonlijke band op. We vinden het belangrijk dat mensen voor nieuwe ideeën bij ons komen aankloppen omdat ze echt graag met ons werken en niet omdat dit in een contract zou staan… Onze experten zijn mensen, geen machines. Ze maken ons als organisatie sterker en zorgen er mee voor dat we veel waarde kunnen blijven bieden aan onze doelgroepen.

We krijgen vaak te horen dat ze Vanden Broele associëren met kwaliteit, service, innovatie, authenticiteit en enthousiasme. Dat zijn uiteraard mooie complimenten, die mee verklaren waarom ze zo graag met ons blijven samenwerken.

Deel uw kennis!

Interesse om als expert met ons samen te werken?